Kallager Sapa Östanå

Bild 1

Eriksson & Lönn Bygg AB hjälper Sapa med att uppföra ett nytt kallager på Östanåfabriken.