Vi bygger ett nytt Blomsterlandet i Västervik

Har Byggs Ny Blomsterlandet

Nu har första spadtaget tagits för ett nytt Blomsterlandet på Ljungheden i Västervik. Byggnaden uppförs med vitlaserad limträstomme, betongsockelelement och sandwischelement. Byggnaden är på 1200 m2 och bredvid byggs en utemarknad om 360 m2 i stålkonstruktion. Golvet skall HTC slipas. Det är Solhemsgruppen som återigen gett oss förtroendet att bygga efter ett gott samarbete med nybyggnationen av Mekonomen i Vetlanda. Bygget kommer att stå klart i början av 2015. Vi står för en totalentreprenad ihop med följande underentreprenörer:

Markentreprenör: Moths Gräv och frakt från Vetlanda,

Luftbehandling: ACE energi & kimat AB

VS- & Elentreprenad:  LR Installation AB

Stomme: Moelven

HTC-slipning: Jan Anderssons måleri från Vetlanda

Arkitekt: Arkitekt och Design, Jörgen Petersson

Konstruktör: Byggnadsbyrån i Vetlanda, Mikael Nimmersjö

Utemarknad: Uno Borgstrand AB

Bilden ärhämtad från Västerviks Tidningen. 2014-08-30