Emåskolan i Bodafors

Gamla Folkets Hus i Bodafors blir Emåskolan F-3.

Snabbfakta

ADRESS

Myrgatan 29, Bodafors

KONTRAKT

Totalentreprenad

BESTÄLLARE

Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen

BYGGTID

Ca 1,5 år

FÄRDIGSTÄLLANDE

Sommaren 2020

Vi utför en totalentreprenad åt Nässjö kommun som innefattar projektering av och om- och tillbyggnad av Folkets hus till en F-3 skola och lokaler för samhällsföreningar.

Bygget påbörjades i början av 2019 och ska stå färdigt till sommaren 2020. Huset har sanerats från det skadliga ämnet PCB som bl.a. fanns i fönsternas fogar. De gamla fönsterna är också utbytta mot nya med bättre energivärden. Hela taket har rivits bort, det har höjts, isolerats och försetts med nytt ytskikt. Vi har även byggt ett nytt fläktrum på taket. Inne i huset blir allt nytt och fräscht. I den gamla biosalongen har vi byggt bjäklag för att kunna nyttja hela ytan i två plan istället. För att få en bättre akustik har väggarna försetts med fibrit.

Många glaspartier i matsalen ger ett ljust och luftigt intryck. Det blir ett nytt storkök och matsalen kommer rymma upp till 300 personer.